Kunstgeschiedenis

Screen Shot 2016-01-16 at 20.50.08
Kunstgeschiedenis

Voor leerlingen die aan de slag willen met kunst en geschiedenis en extra uitdaging kunnen gebruiken, is dit de perfect methode. De reeks bestaat uit vier werkboeken die chronologisch door de tijd lopen: de oudheid, de middeleeuwen, renaissance&barok en moderne kunst. De eerste twee werkboeken zijn geschikt voor groep 5 en 6, de latere twee voor groep 7 en 8.

Dit werkboek is een combinatie van theorie over kunstbeschouwing en theorie over kunstgeschiedenis. Dit werkboek leert kinderen zich open te stellen voor kunst, wat in lijn ligt met de karakteristiek van Kunstzinnige Oriëntatie in het primair onderwijs. Het werkboek is ontworpen om leerlingen extra uitdaging in de vorm van verrijkingswerk te bieden. Deze uitdaging komt niet alleen naar voren in het onderwerp, maar vooral ook in de soorten opdrachten. Bijna alle opdrachten bestaan uit open vragen, waarbij de leerling gevraagd wordt te analyseren, filosoferen, evalueren, toe te passen en te creëren.

Klik hieronder om enkele pagina’s te bekijken:KG 2

De vier werkboeken over Kunstgeschiedenis zijn te verkrijgen via de website van Uitgeverij Eduforce.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s