Irish

Tá sé ard = He is tall
Tá sí fliuch agus tinn = She is wet and sick
Tá an cailín óg agus beagus = The girl is young and small
Tá tú anseo = You are here
Tá sí anseo = She is here
Tá an buachaill beagus = The boy is small

 

 

Tá bosca ag an bhfear = The man has a box
Tá cat ag an mbean = The woman has a cat
Tá milseáin ag an gcailín = The girls has sweets
Tá páiste ag an mbean = The woman has a child
Tá fioclóir ag an bpáiste = The child has a dentist
Tá cailín ag an bhfear = The man has a girl
Tá bean ag an gcat = The cat has a woman
Tá fear ag an bhfioclóir = The dentist has a man
Tá milseáin an mbosca = The box has sweets

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s