#verkiezingen

Dit is mijn inzending voor de schrijfwedstrijd van de Boekenweek 2015.

#verkiezingen

Emmi Visser

“Dan het laatste punt op de agenda,” sprak de kamervoorzitter en tuurde over haar bril naar het betreffende document. Hier en daar klonk het rustgevende getik van kamerleden die hun twitterstatus updateten. “De uitslag van de verkiezingsreferenda. Aanvankelijk koos het publiek voor een Honger Spelen-model, maar dat bleek onwerkbaar aangezien er bij een dergelijk model geen kamerleden meer in leven zijn om de Kamer te vullen.”

Een paar stagiaires giechelden. De voorzitter las verder. “Daarom is gekozen voor het vergelijkbare, niet dodelijke lasergame-model. Als u onder uw stoel wilt kijken?”

Het geschuifel van bukkende kamerleden galmde door de zaal. De voorzitter viel zelf ook op haar knieën. Het zwarte tuigje, dat eruitzag als een rugzak, liet zich gemakkelijk onder de stoel vandaan trekken. Ze schoof het om haar schouders en klikte de gesp vast. Het bungelende geweer plaatste ze op het spreekgestoelte.

“Bent u allen opgetuigd? Uitstekend. Het systeem is simpel. Voor elk kamerlid dat u uitschakelt, krijgt uw partij een zetel. Uw harnas registreert dit. Bent u geraakt? Begeeft u zich dan gaarne naar buiten. Alles helder? Goed, dan gaan wij van start.”

Nog voordat iemand kon reageren, richtte de voorzitter het geweer op de griffier. De trekker vuurde een rode laserstraal op haar collega af, wiens harnas onmiddellijk rood oplichtte. Er klonk een luide bel en een groot scherm zakte naar beneden.VOORZITTER: 1 ZETEL verscheen in groene letters.

Een seconde lang was het doodstil, toen ontplofte de zaal. Terwijl GroenLinks en de SP zich op de achterste rijen verschansten en het kamerlid van 50Plus zijn leesbril zocht, vormden het CDA, de CU en de SGP in de rechterhoek een verzuild christelijk blok. De leden van de VVD en PVDA schoten ondertussen midden in de zaal wild om zich heen, vertrouwend op hun vele collega’s. De bel rinkelde oorverdovend en letters flitsten over het scherm, te snel om te volgen.

In het half gedempte licht wierpen de groene letters van het scherm een ziekelijke tint over het slagveld. De voorzitter had inmiddels een alliantie met de stenografen afgedwongen en wist van achter het spreekgestoelte de onbeschermde flank van zowel de VVD als de PVDA sterk uit te dunnen.

“Doe eens wat!” riep ze haar stagiair toe, een lange, nerdige jongen die besluiteloos met zijn geweer speelde.

“Krijg ik dan een zetel?” riep de jongen terug.

“Een stagiair? Ben je gek!” Een plotseling spervuur vanuit de regeringsbanken maakte een abrupt einde aan het gesprek. Een web van laserstralen flitste en flikkerde door de zaal.

Na enkele minuten nam het rinkelen van de bel langzaam af en stierf uiteindelijk weg. Een groep rood blinkende kamerleden verliet mokkend de zaal. Ook het kamerlid van 50Plus stampte boos naar de uitgang, de leesbril op het puntje van zijn neus. De overgebleven kamerleden hijgden. Dit was nog eens wat anders dan een pittig debat.

“Jongens, het is tijd voor de lunch!” doorbrak een opgetogen stem de stilte. “Gaan jullie mee naar de kantine?” Een VVD’er kwam tevoorschijn gekropen. Een bundel rode laserstralen vanuit linkse hoek activeerde zijn harnas en de bel klonk weer. Teleurgesteld keek hij om zich heen. “Lekker sociaal, zeg, jongens! Bekijk het maar. Ik ga vragen of ze een broodje zalm voor me maken!” Hij verdween door de deur naar de kantine. Het scherm piepte.

Tussenstand:

VOORZITTER: 14 zetels

VVD: 13

Sp: 12

PVDA:11

CDA: 9

PVV: 7
D66: 2

cateringpersoneel: 2

CU:1

SGP: 0

Stagiair(e)s:0

GL:UITGESCHAKELD MET 0 zetels

50Plus: UITGESCHAKELD MET 0 zetels

PVDD: UITGESCHAKELD MET 0 ZETELS

“Cateringpersoneel?” verwoordde een SP-kamerlid voor de verandering eens de algemene opinie en stak zijn hoofd boven een stoel uit. Twee dozijn laserstralen deden zijn fantoomhaar wapperen.

“Ja, het cateringpersoneel!” riep een imposante vrouw met een sjaaltje om haar hoofd geknoopt. Een tiental mensen in zwarte schorten sprong krijsend door de kantinedeur naar binnen en begon in het wilde weg te schieten op de verscholen kamerleden. Enkele seconden later ging het cateringpersoneel ten onder in een rood web.

“Zes zetels!” riep de kok terwijl het personeel naar de uitgang marcheerde.

De adempauze voorbij hernieuwden de kamerleden hun zeteljacht. Desondanks zag de voorzitter, toen ze een blik op haar telefoon wierp, dat genoeg kamerleden verslag deden onder de hashtag #verkiezingen. Haar vingers vlogen over het scherm.

“Stelling: politici kunnen niet samenwerken,” bulderde plotseling een stem die de voorzitter herkende als haar stagiair. Waar was dat jong gebleven?

Er klonk geroezemoes toen verscheidene kamerleden vanuit gewoonte een debat begonnen. Gelegenheid om dat debat voor te zitten kreeg de voorzitter niet, want op dat moment vielen de gedimde lichten helemaal uit. De groene gloed van het scherm en de rode lasterstralen verlichtten de zaal net genoeg om de silhouetten van de rugleuningen de aanblik van grafstenen te geven.

Tussen de geschrokken uitroepen door bespeurde de voorzitter commotie in het christelijk blok. Binnen enkele seconden stonden de drie partijen op en liepen naar de uitgang, vergezeld door het rode licht van hun harnassen. Eén CDA’er draaide zich om en schudde zijn vuist:

“Dat bedoel ik nou met het vervagen van de normen en het verdwijnen van traditionele waarden onder de jeugd!”

Nog voor hij was uitgesproken, verplaatste de commotie zich naar de regeringspartijen middenin de zaal. De voorzitter greep haar geweer stevig vast.

Ik sta hier bij het Buitenhof, waar inmiddels de winnende partij op het bordes is verschenen. De kamerleden om mij heen zijn duidelijk verontwaardigd over de ontzagwekkende overwinning van de Stagiair(e)s. Met 53 zetels zal deze jonge partij het nieuwe gezicht van de regering vormen. Ah, daar zie ik de partijleider. Waaraan wijt u deze ongelooflijke victorie, mevrouw…? 

“Noem me gewoon Sanne. Kijk, de meerderheid van ons heeft ruime ervaring met online videogames. Het was voor ons geen enkel probleem een goed samenwerkend team te vormen. Eerlijk gezegd viel de kwaliteit van de oppositie ons tegen.”

Juist, dank u. Dames en heren, dit waren de verkiezingen. Na de reclame meer over de nieuwe androïderegering van Denemarken. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s